Điều 2. Thời gian và địa điểm: – Thời gian: từ ngày 12 đến 17/8/2014 tại Khách sạn Royal, 133 Nguyễn Huệ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. – Họp kỹ thuật: lúc 16 giờ ngày 12/8/2014 tại Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TPHCM, số 03 Phan Văn Đạt, Quận 1.
» Xem tiếp ...
Cờ vây là một môn thể thao trí tuệ đang được nhiều quốc gia nghiên cứu như Nhật, Hàn quốc, Trung quốc. Bộ môn này cuốn hút người chơi bở sự biến hóa khôn lường của nó. Và Quận 2 đang có những bước đi đầu tiên để đưa môn thể thao này đến mọi người
» Xem tiếp ...