Những thay đổi trong luật Kumite Karate-do - áp dụng từ 01.01.2012 - (16/01/2015)
Giải đấu thu hút 9 đội tham gia, trong đó có sự tham dự của 2 trường ĐH là ĐH Cảnh sát và ĐH An ninh và các quận.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm :