Điều lệ giải cờ vua tiêu chuẩn toàn quốc 2014 - (16/01/2015)
Giải đấu từ ngày 12/7 đến 19/7/2014 tại Trung tâm Văn hóa, Thể thao Quận Tân Bình, số 448 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Tập tin đính kèm :
• Các bài viết cùng chủ đề: