Giải cờ tướng (cờ nhanh) chào mừng CTM8 và Quốc khánh 2/9 - (16/01/2015)
Nhằm tạo sân chơi cho bà con nhân dân trong và ngoài quận 2, CLB cờ quận 2 tổ chức giải cờ nhanh (cờ tướng) quận 2 mở rộng lần 1 - năm 2014
Tập tin đính kèm :